Zioła dla Zdrowia. Kto powalczy o nagrody?

Aktualności

Do Konkursu “Zioła dla Zdrowia”zakwalifikowało się 283 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Koła mają teraz czas na przygotowanie prac konkursowych, które powalczą w dwóch etapach o nagrody finansowe.

Nabór zgłoszeń do udziału w Konkursie zielarskim promującym wiedzę z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich ruszył 30 września 2023 r. i zakończył się ostatniego dnia stycznia tego roku.Znamy już listę KGW, które zostały zakwalifikowane do konkursu, teraz muszą przygotować prace konkursowe i przesłać je w terminie do 20 lipca 2024 na adres email: kgw@minrol.gov.pl.

Powinny zawierać:  – Opis działań podjętych przez uczestników Konkursu na rzecz ich członków i lokalnej społeczności, promujących zielarstwo, metody uprawy ziół oraz ich przetwórstwa, a także wskazanie działań promujących wiedzę o prozdrowotnym i leczniczym działaniu ziół (przekazany opis działań może zostać udokumentowany w formie np. relacji fotograficznej z przebiegu spotkania, kopii listy uczestników, programu i poświadczenia organizatora/prelegenta seminarium, wycieczki), – Prezentację założonego przez uczestnika Konkursu przydomowego ogródka ziołowego wraz z opisem i uzasadnieniem swoich działań w tym zakresie i danymi na temat ogródka ziołowego (powierzchnia, położenie ogródka, warunki glebowe, wykaz gatunków oraz sposób zagospodarowania zebranych surowców roślinnych w kontekście ich właściwości prozdrowotnych i potrzeb rodziny). Lista zakwalifikowanych KGW znajduje się na stronie:https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/lista-kgw-zakwalifikowanych-do-konkursu-ziola-dla-zdrowia 

Serdecznie gratulujemy!

Kryteria oceny prac konkursowych oraz szczegółowe warunki udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Zioła dla zdrowia” określa Regulamin dostępny na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/konkurs-zielarski-dla-kol-gospodyn-wiejskich-ziola-dla-zdrowia

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Źródło: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/lista-kgw-zakwalifikowanych-do-konkursu-ziola-dla-zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *