Aktywni i kompetentni

Aktualności WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju  w partnerstwie z Fundacją ACTIO prowadzi rekrutację do Projektu „Aktywni i kompetentni” , który jest realizowany w województwie warmińsko-mazurskim.

 Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom Polskiej Ramy Klasyfikacji (https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/0 ), którzy chcą z własnej inicjatywy podnieść lub uzupełnić umiejętności i kompetencje. Do programu mogą zgłaszać się osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w z woj. warmińsko-mazurskim, w jednym z powiatów: m.Elbląg, elbląski, lidzbarski, bartoszycki, braniewski, olsztyński, m. Olsztyn, ostródzki, iławski, w tym na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Minimum 50% Uczestników Projektu tj.54 osoby będą stanowiły osoby50+z niepełnosprawnościami z powiatów pogranicza: braniewski lub bartoszycki.

 Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.romaniszyn.com.pla także pod nr tel. +48 883 289 000 .

Źródło: Materiał przesłany do redakcji portalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *