„Czyste Sołectwo” . Dodatkowe środki dla KGW

Aktualności

W Programie „Czyste Sołectwo”  koła mogą zdobyć dodatkowe środki na działalność. Oprócz zapłaty za zebrane elektrośmieci, najlepsi otrzymają nagrody.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.czystesolectwo.pl

i potwierdzenie lub zaakceptowanie oświadczeń lub zgód wymaganych przy rejestracji do Programu.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. Za każdy zebrany kg elektrośmieci, koło otrzyma 0,40 zł.

Po zebraniu minimum 500 kg elektroodpadów (minimum logistyczne) Uczestnik może zlecić ich odbiór wysyłając mail na adres konkurs@czystesolectwo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 532 076 238 podając dokładny adres zbiórki, nazwę sołectwa, osobę kontaktową wraz z numerem telefonu oraz orientacyjną ilość elektroodpadów do odbioru.

Prawo do nagrody przysługuje po zebraniu i jednorazowym przekazaniu (odbiorze) co najmniej 500 kg elektroodpadów.Wartość nagrody uzależniona jest od masy (wagi) zebranych i przekazanych elektroodpadów. Organizator za każdy kilogram zebranych i przekazanych elektroodpadów nalicza Uczestnikowi 0,40 zł do wartości nagrody. Uczestnicy, którzy w ramach całego Programu w skali krajowej zbiorą najwięcej elektroodpadów (decyduje kryterium wagowe) oraz zgłoszą odbiór w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 otrzymują nagrody dodatkowe:

I miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 8.000 zł

II miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 5.000 zł

III miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 3.000 zł

IV miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 2.000 zł

V miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 1.000 zł

Organizator przewidział także nagrody za przeprowadzenie edukacyjnej akcji ekologicznej: dodatkowo 5 nagród po 1000 zł każda.

Szczegóły i kontakt na stronie www.czystesolectwo.pl . Tutaj także Regulamin Konkursu, z którym należy się zapoznać.

Organizatorem Programu „Czyste Sołectwo” jest ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S. A.

Program realizowany jest od dnia 01.04.2023 r. do odwołania.

Źródło: www.czystesolectwo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *