Świat się kręci wokół wsi. IV ogólnopolski konkurs filmowy

Aktualności

Ogólnopolski konkurs „Świat się kręci wokół wsi” skierowany jest do młodych filmowców amatorów. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024.

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego. „Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rozwój polskiej wsi. Chcemy zaprezentować, że rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki narodowej, która efektywnie wykorzystuje fundusze unijne, i która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Naszym celem jest również pokazanie rolników, którzy pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska” – piszą organizatorzy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkami:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi—2024-r
https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci
https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *