Mikrodotacje dla  kół z Podlasia

Aktualności PODLASKIE

Koła gospodyń wiejskich z woj. podlaskiego mogą otrzymać  5 tys. zł wsparcia na realizację  swoich inicjatyw w ramach konkursu Podlaskie Lokalnie.

Wniosek w ramach ogłoszonego konkursu należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej programu www.podlaskielokalnie.pl. Tutaj znajduje się także regulamin konkursu, który koniecznie należy przeczytać zanim przystąpimy do wypełniania wniosku, szczególnie warto zapoznać się z kosztami kwalifikowalnymi.
 Nabór na pierwszy konkurs w tym roku trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59. Inicjatywy będzie można realizować w terminie od 28 kwietnia do 24 czerwca 2023 roku. Okres realizacji może być także krótszy niż podane wyżej daty graniczne.
Uwaga! Konkurs  jest skierowany do młodych organizacji pozarządowych, czyli takich, które zostały wpisane  do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację;  a roczny przychód  za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy (w dniu złożenia wniosku) nie przekroczył  30 tys. zł.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie w obecnym naborze wynosi  120 000 zł.

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *