Wsparcie dla KGW za 2023 r. – do 30 czerwca wnioski na 95,379 mln zł

Aktualności Dotacje i konkursy

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Haliny Szymańskiej

Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich, złożonych w ARiMR w terminie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 23a ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r., poz. 1179) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 95 379 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich są dostępne w zakładce „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *