Wypalanie traw. Można stracić dopłaty

Aktualności

– Za wypalanie traw grożą surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat –przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko w ciągu kilku ostatnich lat ARiMR nałożyła sankcje finansowe w postaci obniżenia kwoty dopłat na 142 rolników, a 16 gospodarzy nie otrzymało całości dofinansowania.

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 poz. 916): Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo spowoduje zniszczenie mienia wielkich rozmiarów, to sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności do nawet 10 lat.Oprócz wspomnianych sankcji rolnikowi, któremu zostanie udowodnione uprawianie tego procederu a jest beneficjentem dopłat, mogą grozić konsekwencje ze strony ARiMR. Przepisy dotyczące wsparcia w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych odwołują się m.in. do zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. W związku z czym nieprzestrzeganie zakazu wypalania powoduje redukcję dopłat, a w skrajnych przypadkach skutkuje zupełnym pozbawieniem rolników tych środków.ARiMR przypomina, że wypalanie trawy nie powoduje jej bujniejszego wzrostu i nie poprawia jakości gleby. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu: zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarskich, a nawet śmierci ludzi.Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwaFoto. P. Pierściński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *