Pomoc z ARiMR. KGW składają wnioski

Aktualności

Już blisko 6,9 tys. wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa złożyły KGW w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mimo, że czas na złożenie wniosku upływa dopiero 30 września to nie warto z tym  zwlekać, pula środków może wyczerpać się wcześniej.

Pula środków do rozdysponowania w 2024 roku wynosi 120 mln zł. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności kół:

–  8 tys. zł mogą otrzymać liczące nie więcej niż 30 osób,

9 tys. złkoła liczące 31-75 członków,

10 tys. zł koła jeszcze liczniejsze.

Do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych jest 14,37 tys. KGW.  Dotychczas o wsparcie na prowadzenie działalności statutowej w 2024 roku wystąpiło blisko 6,9 tys. z nich, a do 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała decyzje o przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 25,5 mln zł kołom, które jako pierwsze dopełniły formalności.Co prawda KGW wpisane do rejestru ARiMR mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa do 30 września 2024 r , jednak nie warto z tym zwlekać – pula środków może się wyczerpać wcześniej.

Otrzymane fundusze mogą zostać spożytkowane na m.in. aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Żródło: https://www.gov.pl/web/arimr/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *